Kariyer Yolu


The V, sürekli ilerlemeye inanmaktadır ve bu, ancak V Ambassadors için ilerleme olanakları sağlandığı takdirde mümkün olur. Aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi Bağımsız Temsilci, V Liderler Sertifikasyon Programını başarıyla tamamladıktan sonra Elite Lider statüsüne erişebilir. Bir kez V Elite Liderler havuzuna üyelik kazandıklarında, şimdi V Council’e aday gösterilme şansına sahip olurlar.

Bu noktadan itibaren yukarı doğru hareket, aday gösterilmeye ve performans değerlendirmesine bağlı olacaktır. Her seviyede yukarı çıkmak için daha katı ve zorlu bir değerlendirme süreci gerektirir ve ayrıca bir V Ambassador daha fazla sorumluluk üstlenir.