එකතු වන්න ඔබගේ සිහිනය සහ අරමුණ සොයා යන නවතම චාරිකාවත් සමඟින්.

නරඹන්න "V-Con එක ඔබ වෙත පැමිණෙනවා" ඉසව් වල ලැයිස්තුව!

news-image

October 3, 2018

U'ralsk, Kazakhstan

VP Arun George, AVP Dauren Issabayev

news-image

October 21, 2018

Hong Kong, Hong Kong

VP Donna Marie Imson-Lecaroz

news-image

October 23, 2018

Yekaterinburg, Russia

VP Sathi Senathirajah, AVP Shipra Neeraj

news-image

October 25, 2018

Arkhangelsk, Russia

VP Sathi Senathirajah, AVP Shipra Neeraj

news-image

October 27, 2018

Barnaul, Russia

VP Sathi Senathirajah, AVP Shipra Neeraj

news-image

October 30, 2018

Ulan-Ude, Russia

VP Sathi Senathirajah, AVP Sachin Gupta

news-image

November 1, 2018

Krasnoyarsk, Russia

VP Sathi Senathirajah

news-image

November 3, 2018

Novosibirsk, Russia

VP Sathi Senathirajah

Menu 3

Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

පුවත් සහ නවතම තතු

පුවත්

චායාරූප

විඩියෝ

ලොව පුරා සිදුවන #VCTY2018 මැජික් එක අත්විඳින්න!

ඔබ සූදානම්ද 'ක්ලික්' එක ලබන්න?
එකතු වෙන්න 'V-Con ඔබ වෙත පැමිණෙනවා' සමඟින්!

Copyright © 2018 The V · Privacy Policy